.

.

RAID ANT BAITS CT, 0. OZ

RAID ANT BAITS CT, 0. OZ

ILS 7.32

של הסחורה
במלאי

פיתיון נמלים RAID הורג נמלים בהן הם מסתתרים, ומסייעים להיפטר מבית הנמלים שלך עד שלושה חודשים. פיתיון נמלים RAID הורג נמלים בהן הם מסתתרים, ומסייעים להיפטר מבית הנמלים שלך עד שלושה חודשים. לאחר שנמלים ניזונות מהפיתיון, הם חוזרים למושבה ומעבירים את הפיתיון למלכה ולאחרים, ובכך הורגים את כל המושבה. הפיתיונות משתלבים בפינות ובשבילי נמלים. פיתיונות נמלים פשיטה עמידים לילדים.

הוא גדול מהמידע

מוצרים בקטגוריה